foto.jpg, 107kB

Aktuální informace

V poslední dekádě roku 2008 zrekonstruovala naše firma SPEL, a.s. dálniční bezpečnostní SOS systém v úseku dálnice D8, stavby 0801 a 0802, v kilometru od 1.0 do 17,5km (SSÚD- Nová Ves) a s ním i připojení zařízení v trase. Stávajících 9 párů SOS hlásek – typu SDH, komunikujících po metalickém vedení, bylo nahrazeno novým modelem TCSIP_02 využívající optický kabel. Díky výměně došlo nejen ke zkvalitnění tísňových hovorů, ale především tím byla zvýšena propustnost komunikační trasy. Nové hlásky TCSIP_02 umožnily komplexní řešení připojení ostatních zařízení v trase a to i těch, která vyžadují rychlejší a spolehlivější datový tok, například přehledových kamer.
Veškeré práce proběhly bez výrazného omezení plynulosti provozu a to díky výborné spolupráci pracovníků PČR a SSÚD-Nová Ves. Děkujeme.

Číst dál ...

15. prosince 2008 dojde k otevření dalších dvou kilometrů dálnice D11, stavby 1105/2 směrem k Hradci Králové a dálnice bude následně ukončena na sjezdu/nájezdu v kilometru 86,5. Chybět jí tak už do Hradce Králové bude jen 3,5km. V 46. týdnu roku 2008 jsme proto nainstalovali další pár SOS hlásek v trase dálnice a propojili je s dálničním informačním systémem „DIS“ v SSÚD Pravy.

Číst dál ...

25.11.2008 se otevřela poslední letos dokončená část dálnice D47, stavba 4704. Úsek je dlouhý 16km a navazuje na rychlostní komunikaci R35 v km 296,3, u sjezdu/nájezdu na Lipník nad Bečvou a končí přivaděčem od Bělotína v kilometru 311,8. Ke spojení s ostravskou částí D47 tak již budou chybět jen úseky 4705(18,1km) a 4706(11,6km).

Číst dál ...

V rámci výstavby dálnice D47, stavby 4707, dodala naše společnost automatickou kontrolní vážící stanici vozidel s detekcí SPZ. Systém je umístěn v obou směrech 343,3. kilometru, asi 500m od současného nájezdu/sjezdu u Bravantic. Získaná data jsou zobrazována online v přehledné aplikaci jak na počítači PČR v SSÚD Ostrava, tak i na mobilním zařízení. PČR má tedy možnost sledovat přetížení jednotlivých vozidel, aniž by je musela stavět.

Číst dál ...

7.10.2008 naše společnost prezentovala svou činnost žákům Vyšší odborné a Střední průmyslové školy v Kutné Hoře. Přednáška na téma: „Dopravní telematika" měla za úkol seznámit studenty s danou problematikou a nabídnout jim možnost spolupráce s naší firmou. V průběhu prezentace byli studenti seznámeni s výstavbou ostravské dálnice D47 a různými technickými prvky v ní aplikované.

Číst dál ...

V pořadí již třetí ročník pořádala naše společnost SPEL společensko-sportovní setkání, jehož hlavní náplní byla soutěž ve střelbě a následně konzumace pečených kolen a plzeňského piva. Klání se konalo, jak je již zvykem, na Armádním střeleckém stadionu Lobzy a posezení v klubu "U Kance". Po příjezdu jsme byli ihned vtaženi do děje historického vojenského filmu Tobrug, neboť na nádvoří střelnice byla právě zaparkována kolona vojenských aut, vracejících se z natáčení z Afriky.

Číst dál ...

23. září 2008 byl slavnostně otevřen nový úsek dálnice D1, stavby 0134,2 a 0,134,3. Trasa úseku začíná na 253,2km a končí 260,6km za Kroměříží. Bohužel k jejímu napojení na stávající D1 chybí zhruba šest kilometrů, které by měly být zprovozněny v září roku 2009. Do doby, než toto nastane, musejí sjet řidiči na 247,5km a oněch šest kilometrů jet po stávající silnici první třídy. I tak ale zprovozněný úsek přinese dopravní úlevu všem obcím, které lemuje.
Z technického hlediska se jedná o velmi zajímavou stavbu v níž nalezneme řadu jak stavebních objektů, tak i informačních prvků. Více o zařízení, které dodávala firma SPEL naleznete v souvisejících článcích níže.

Číst dál ...

Dne 21.8.2008 se naše společnost připojila k projektu „Zelená firma“. Jeho hlavním smyslem je ochrana životního prostředí - zabezpečení efektivní recyklace elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) tím, že firma nabídne svým zaměstnancům snadnou a bezplatnou možnost likvidace drobného vysloužilého elektrozařízení z jejich domácností.

Číst dál ...