foto.jpg, 107kB

Aktuální informace

Dnes, 25.11.2009 dojde k historickému silničnímu propojení Brna s Ostravou, které ovlivní veškerou dopravu v regionu - otevřou se chybějící dálniční stavby 4705 a 4706 propojující již v minulých letech otevřené úseky 4704 – směrem na olomouckou R35 a 4707 směrem na Ostravu. Stavba 4705 začíná napojením na 4704 na současném sjezdu (311km) na Bělotín a bude zprovozněna v polovičním profilu jen ve směru na Ostravu.

Číst dál ...

Dne 2. října 2009 bude slavnostně otevřen nový úsek rychlostní komunikace R7, stavba MÚK Bitozeves –MÚK Vysočany. Trasa nově otevřeného úseku měří zhruba 5,7km a je součástí souboru staveb pro zkapacitnění stávající dvouproudové silnice I/7 na čtyřproudovou rychlostní komunikaci R7. Naše společnost vybavila tento úsek telematickými systémy, SOS hláskami, Automatickým sčítačem dopravy, Meteorologickou stanicí, Napájecím bodem trasy, včetně jejich kabelového propojení a integrace do jednotného dálničního systému DIS.

Číst dál ...

Dne 11. září 2009 bude slavnostně otevřen nový úsek dálnice D1 Mořice – Kojetín, stavba 0134.1/II. Trasa nově otevřeného úseku měří zhruba 6,6km, začíná současným sjezdem v km 247,184 a končí nájezdem na kroměřížskou část v km 253,784. Po roce tak dojde k ucelení dálnice D1 až za Kroměříž, což nejen usnadní a urychlí cestu řidičům, ale především uleví všem obcím v trase současné silnice první třídy I/47.

Číst dál ...

Letošní červnové přívalové bouřky svou intenzitou překvapily mnoho z nás a napáchaly nemalé škody. Jedním z nejvíce zasažených krajů byla východní Morava, kde obrovské množství vody zaplavilo i sjezd/nájezd od Hranic na Moravě ve směru na Brno. Vodní hladina se zde pohybovala kolem 60cm nad silnicí a dosahovala až k hranici vozovky dálnice v přímém směru. Spodní část SOS hlásky v kilometru 307,8 byla dokonce 5cm ve vodě. Díky precizní instalaci však nedošlo k proniknutí vody do vnitřních prostor. Doufejme, že se s následky povodní brzy vypořádáme a že se již nebudou opakovat.

Číst dál ...

30.06.2009 společnost SPEL zapůjčila a nainstalovala funkční SOS hlásku do ostravského hasičského muzea. V muzeu se nachází rozsáhlá expozice hasičské techniky rozdělená do několika částí.

Číst dál ...

22.6.2009 dojde k otevření nového úseku rychlostní silnice I/57, stavba Semetín–Bystřička. Silnice I/57 tvoří severojižní dopravní tepnu spojující Opavu, Fulnek, Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Vsetín a státní hranici se Slovenskou republikou. Zmíněný úsek se nachází cca 1km od Vsetína směrem na Valašské Meziříčí a je realizován jako rychlostní komunikace.

Číst dál ...

Bohužel žádnému bezpečnostnímu prvku na dálničních a rychlostních tazích se nevyhnou občasné kolize s vozidli a ani SOS hlásky v tomto případě nejsou vyjímkou. Vzhledem k tomu, že jsou SOS hlásky konstruovány tak, aby při kolizi s vozidly netvořily pevnou překážku, jsou takovéto případy vždy pro hlásku destruktivní. Přijměte prosím pozvání do naší fotogelerie zničených SOS hlásek při dopravních nehodách.

Číst dál ...

25.5.2009 bylo započato testování nového typu inteligentní dopraní značky „Výjezd hasičských vozidel“ vyvinuté firmou SPEL, a.s. Tato značka se vyznačuje velmi snadnou montáží, údržbou, nízkou spotřebou a ovládáním. Ale tou nejzásadnější věcí je, že byla zkonstruována tak, aby nepotřebovala žádné přívodní vodiče.

Číst dál ...