Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Tímto udělujete souhlas společnosti SPEL, a.s., se sídlem v Kolíně na adrese Třídvorská 1402, 280 02 Kolín, IČ: 00473057, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“) a zároveň také vybranému smluvnímu partnerovi, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR) shromažďovala, zpracovávala a uchovávala tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Název společnosti/obce
 • Telefonní číslo

Výše popsané osobní údaje budou zpracovávány pro účely reklamní a marketingové činnosti firmy, tj. zasílání obchodních sdělení a novinek, a to po dobu 5 let v rozsahu:

 • Informace o produktech a službách Správce
 • Novinky v oboru podnikání Správce
 • Emailové zprávy s propagačním obsahem
 • Pozvánky na akce pořádané Správcem

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné a souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí zaslání emailu na emailovou adresu info@spel.cz nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje Správce: Třídvorská 1402, 280 02 Kolín

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte právo:

 • Vzít souhlas kdykoli zpět
 • Požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává a vyžádat si kopii těchto údajů
 • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • Požádat o výmaz těchto údajů
 • Na přenositelnost těchto údajů
 • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud

Udělením souhlasu potvrzujete, že souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů pro výše uvedený účel a že jste se řádně seznámil(a) se všemi výše zmíněnými informacemi.