foto.jpg, 107kB

Vizualizace

Vizualizační software:

Pro zobrazení informací z technologie používáme systémy Control Web, DIS SOS a RSview SE


 Vizualizace v programu RSview SE

Stavy jednotlivých částí technologie v tunelech Panenská a Libouchec jsou zobrazovány v jednotné vizualizaci vytvořené v programu RSview SE. Tyto tunely společně s částí dálnice tvoří složitý technologický celek. Jsou vybaveny např. akomodačním a průjezdným osvětlením, elektrickým požárním systémem, napájením el.energií, kamerovým systémem, dopravním značením, záchranným systémem SOS a evakuačním rozhlasem. Aplikace je typu klient-server a fyzicky běží na dvou serverech (jeden je záložní). Klientské stanice zobrazují informace generované serverem a umožňují ovládání celé technologie. Pro celkový přehled je zobrazován stav na dálnici a v tunelech na velkoplošných projekčních stěnách, doplněných o monitory, které zobrazují signál snímaný kamerovým systémem.

 

Vizualizace DIS SOS

Vizualizace DIS SOS slouží k přehledu o stavu jednotlivých prvků v daném úseku dálnice, k jejich ovládání a zobrazení potřebných dat v grafické podobě (např. grafů z meteostanic, sčítačů dopravy...) Aplikace je typu klient-server, je tedy možno ji spustit na několika počítačích zároveň s různými typy uživatelských práv - administrator, dispečer, servis. Veškeré alarmy a ovládací povely jednotlivých uživatelů jsou zaznamenávány a ukládány na server.

 

 

 

 

Vizualizace Husovického tunelu v Brně

tunel husovice

Husovický tunel v Brně byl postaven v roce 1999, je dlouhý 600m a denně jím projíždí tisíce aut. V roce 2012 byla provedena kompletní rekonstrukce řídicího systému zajišťujícího monitorování dopravních značek, světel a větrání. Cílem rekonstrukce bylo především zvýšení bezpečnosti provozu tunelu a efektivnosti jeho údržby.

Nový řídicí systém byl postaven s použitím řídicího systému firmy Rockwell Automation ControlLogix a mySCADA box. Vizualizace je řešena pomocí mySCADA Editor implementovaném jak na PC v řídicím centru tak i na iPadech sloužících jako mobilní panely operátora. Operátor tím má k disposici online data jak v řídicím centru, tak i uvnitř tunelu – což je obrovská výhoda pro pracovníky provádějící opravu a údržbu. Veškerá data jsou logována každou vteřinu a ukládána v mySCADA Box a jsou k disposici v každém okamžiku na požadavek operátora.

S použitím moderní technologie české firmy mySCADA Technologies s.r.o. www.myscada.org je možné realizovat vizualisaci a novou moderní koncepci řídicích systémů i pro nejrozsáhlejší aplikace s požadavkem na rychlou odezvu a mobilitu. SPEL a.s. je technologickým partnerem této firmy a v plné míře využívá možnosti řešit speciální požadavky konkrétní aplikace vývojem nových modulů a softwarových řešení ve spolupráci s mySCADA Technologies. Tato jedinečná možnost nám umožňuje nabídnout našim zákazníkům optimální řešení jejich požadavků.

 

Control Web

Control Web je programový systém rychlého vývoje aplikací určený především pro trvalý provoz v průmyslu. Umožňuje vizualizaci a řízení technologických procesů v reálném čase. Zároveň tvoří most mezi technologií a informačním systémem podniku. S patřičným ovladačem Control Web umožňuje komunikaci s jakýmkoli průmyslovým zařízením. Systém podporuje otevřené standardy TCP/IP, HTTP, HTML (Ethernet, WiFi, dial-up, …), ODBC / SQL, COM / ActiveX, OPC (OLE for Process Control), GSM / GPRS, DDE, NetDDE. Dokáže sdílet data po síti, volat vzdálené metody a podobně. Obsahuje také zabudovaný HTTP server a dokáže vytvářet dynamické aplikace založené na WWW technologiích, zpřístupňované prostřednictvím standardních WWW prohlížečů. Nemá žádná vnitřní omezení týkající se počtu komunikujících kanálů, počtu panelů, přístrojů v panelech, připojených PLC a jiných ovladačů.