foto.jpg, 107kB

FVE Vrapice

Česká Republika - Vrapice, 2010

Fotovoltaická elektrárna 1MWp

Zhotovení projektové dokumentace, dodávka rozvaděčů, kioskové trafostanice a uvedení do provozu fotovoltaické elektrárny o výkonu 1 MWp v lokalitě Vrapice u Kladna.

Celkem 4320 ks fotovoltaických panelů DelSolar D6M-240 B3A, 180 ks střídačů Delta Solivia 5.0 o výkonu 5 kW,36 ks podružných rozváděčů pro AC a DC obvody, 6 ks sdružovacích rozváděčů velkých proudů, 1 ks kioskové trafostanice 1 MW a 1 ks rozvaděče pro monitoring FVE.


FVE Vrapice