foto.jpg, 107kB

Vize a strategie

Vize společnosti:

Pět základních pilířů firmy:

 

graf

  - Důvěryhodnost
Patřit k nejlepším v oboru podnikání a být důvěryhodnými partnery.

 - Orientace na zákazníka
Orientovat se  na zákazníka a uspokojovat jeho potřeby je základní strategií.

 - Rozvoj firmy
Trvale dosahovat rozvoje firmy promyšleným provázáním iniciativy vlastníků a vedení společnosti, jejich schopností a možností pracovat s potenciálem každého zaměstnance, jeho vynalézavostí a aktivitou.

 - Stabilita
Usilovat o permanentní růst, marketingově řídit firmu z důrazem na trvalé a  dlouhodobé zhodnocování společnosti se zárukou její stability.

 - Kvalita a životní prostředí
Trvale dosahovat vysoké kvality produktů a služeb v návaznosti na ochranu životního prostředí uplatňováním norem  ISO 9001:2009 a ISO 14001: 2005 .
Trvale zvyšovat efektivitu systému managementu kvality.

 

Politika kvality

Uspokojovat požadavky a potřeby zákazníků v rámci realizace projektů, komplexních služeb a dodávek výrobků  v dohodnutém termínu, určeném rozsahu a vysoké kvalitě.
Stále zlepšovat procesy s důrazem na jejich měření a zlepšování kritérií kvality:

 - zodpovědnost pracovníků
 - úroveň kvality a ochranu životního prostředí
 - obrat
 - náklady
 - zisk


Spolupracovat s dodavateli orientovanými na vysokou kvalitu výrobků a služeb.

Dodržovat vysokou úroveň vystupování a komunikace se zákazníkem.

Orientovat se na osobní rozvoj a vzdělávání všech pracovníků.

Minimalizovat počet neshodných výrobků tak, aby se nedostaly k zákazníkovi, uplatňovat politiku prevence.

Plnit ustanovení platných legislativních předpisů ČR a mezinárodních smluv.

 

Enviromentální politika

Základní strategií firmy SPEL je udržení dlouhodobé prosperity a stability.
Jsme si plně vědomi toho, že ochrana životního prostředí souvisí se všemi činnostmi  organizace a podílejí se na ní všichni pracovníci.
Systém ochrany životního prostředí udržujeme ve shodě s normou ČSN EN ISO 14001:2005.
Při udržování systému se řídíme platnými zákony, vyhláškami a jinými požadavky vztahujícími se k našim enviromentálním aspektům.
Povinností vedoucích pracovníků je být vzorem pro všechny zaměstnance při soustavném a důsledném prosazování systému ochrany životního prostředí.
Analýzou údajů a neshod a okamžitou nápravou závad dosahujeme trvalého zlepšování systému ochrany životního prostředí.
Vedení společnosti dbá na komunikaci mezi pracovníky pořádáním pravidelných pracovních porad.
Vedení společnosti vyhlašuje každoročně cíle pro zvýšení efektivnosti systému ochrany životního prostředí. Plnění těchto cílů je pravidelně kontrolováno.
Důsledně šetříme elektrickou energií, plynem, vodou a tlakovým vzduchem.
Třídíme a likvidujeme výrobní a technologické odpady.
Při přejímání nových výrob/výrobků hodnotíme jejich vliv na životní prostředí.

 

Cíl společnosti

Cílem společnosti je trvalé zvyšování kvality a zlepšování služeb v celém rozsahu podnikání. Cíle jsou každoročně vyhodnoceny a vyhlašovány nové s měřitelnými parametry.

Zelená firma

zelena firmaJde o unikátní projekt na sběr elektroodpadu v ČR do kterého se zapojila i firma SPEL, a.s. Certifikát CZE. Tento projekt je určen všem firmám, které ekologicky smýšlejí a zároveň chtějí vyřešit ZCELA ZDARMA problematiku firemního elektroodpadu. Do projektu se již zapojilo několik významných korporací z celé České republiky.