Snížení energetické náročnosti Zlíchovského tunelu

Cílem realizace bylo snížení energetické náročnosti Zlíchovského tunelu a to s pomocí výměny stávajícího sodíkového osvětlení za nová a moderní LED svítidla. Práce zahrnovaly také výměnu veškeré kabeláže a transformátorů. Dalším cílem bylo zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu ve Zlíchovském tunelu, jehož intenzita je jednou z nejvyšších v Praze. Výměna osvětlení probíhala výhradně za nočních uzávěr, které byly provedeny vždy 4x v týdnu a to od čtvrtka do pondělního rána. Vždy od 23:00 do 5:00 následujícího dne.

Zajímavosti:

  • Každý pracovní den, resp. noc se realizace účastnilo cca. 20 pracovníků (společnost SPEL + Subterra) za využití 6 vysokozdvižných vozíků.
  • Namontováno bylo 30 ks průjezdového osvětlení a 125 ks takzvaného akomodačního osvětlení, kdy příkon nových LED svítidel je o 50,32 % nižší než u původního sodíkového osvětlení.
  • Intenzita jasu akomodačního osvětlení je řízena automaticky dle viditelnosti (světla), které je v tom okamžiku venku mimo tunel, tak aby pro řidiče nenastala nepříjemnost v podobě jiné intenzity osvětlení při vjezdu do tunelu.
  • V průběhu realizace bylo namontováno více než 5 km nové kabeláže a vyměněny byli i dva silové rozvaděče a tři rozvaděče řídícího systému. Samotný ŘS pro osvětlení tunelu musel být v rámci realizace nového osvětlení také aktualizován.

Dílo bylo dne 29. 8. 2022 uvedeno do zkušebního provozu.

Zlíchovský tunelZlíchovský tunelZlíchovský tunelZlíchovský tunel