Certifikáty

Osvědčení podnikatele (NBÚ)

Národní bezpečnostní úřad České republiky vydal v roce 2014 firmě SPEL, a.s.

Osvědčení podnikatele umožňující přístup k utajovaným informacím ve stupni utajení - DŮVĚRNÉ
Certifikát a schválení způsobilosti informačního systému k nakládání s utajovanou informací do a včetně stupně utajení - DŮVĚRNÉ

Certifikát ISO 9001

Ve společnosti SPEL, a.s. je zaveden a udržován systém řízení jakosti. Od roku 1999 je společnost certifikována dle standardů normy ISO 9002:1997. V roce 2003 byla společnost recertifikována dle normy ISO 9001:2000. V současné době podnikáme v součinnosti s normou ISO 9001:2016 s počáteční platností leden 2018.

Vývoj, projekce, realizace a inženýring dodávek systémů pro průmysl a dopravu

Certifikát ISO 14001

Od roku 2007 je ve společnosti SPEL, a.s. zaveden a udržován systém pro ochranu životního prostředí. V dubnu roku 2008 byla společnost certifikována dle standardů normy ISO 14001:2004 a v roce 2011 dle standardů normy ISO 14001:2005. Nyní jsme držitelem normy ISO 14001:2016 s datem počátečního cyklu leden 2017.

Vývoj, projekce, realizace a inženýring dodávek systémů pro průmysl a dopravu
Provozování čerpací stanice pohonných hmot