foto.jpg, 107kB

DIVIZE
ENGINEERING

Profil divize Engineering

SPEL, a.s., Divize Engineering, se specializuje na dopravní telematiku a průmyslovou automatizaci. Poskytuje profesionální služby nejen při stavbách a servisu silniční a dálniční sítě. Naše dodávky NN i VN rozvaděčů, řídicích systémů, aplikačních SW a vizualizace jsou ve všech oblastech průmyslu: v elektrárnách, v povrchové těžbě uhlí, v hutním a chemickém průmyslu,   ve vodohospodářství a čističkách odpadních vod, v pivovarech, v technologiích inteligentních domů, sportovních hal atd. Pro řešení specifických aplikací v Severomoravském kraji bylo v roce 2013 otevřeno pracoviště v Ostravě.

Nezanedbatelnou částí Divize Engineering je Servisní oddělení , jehož sídlo je přímo ve firmě SPEL v Kolíně. Servisní činnost lze rozdělit na čtyři části: preventivní údržba, vzdálený dohled, hot-line servis a podpora pro střediska správy a údržby SSÚD.

Oddělení Technický rozvoj provádí vývoj a výzkum nových technologií a rozvíjí technologie stávající. Silný vývojový tým a špičkové vybavení laboratoří umožňují udržovat vývoj na technologickém vrcholu současnosti.

Pro kvalitní realizace projektů má  Divize Engineering k dispozici svá oddělení Projekce a Výroba. Převážná část produkce výroby rozvaděčů a SOS dálničních hlásek směřuje do takových firem jako jsou Emerson, Ingersoll Rand, Ředitelství silnic a dálnic, Metrostav, Skanska a ČEZ.

Reference

ŠKODA PRAHA INVEST s.r.o. Česká Republika – Ledvice 2010 – 2015

 
Elektrárna Ledvice

 ledvice1ledvice2Od r. 2010 byly realizovány následující projekty: zásobování surovou vodou, chemická úpravna vody, zauhlování pro stávající i nový zdroj, likvidace odpadních vod, biologické čistírny, čerpací stanice dešťové vody, hospodářství topného plynu. Dále pak reverzní osmóza, hydrazínová stanice, řízení vratného kondenzátu, řízení gravitačního odlučovače, řízení chladící věže a vnější hospodářství GEHO - doprava litého granulátu na úložiště. Součástí zakázek byla výroba, dodávka a montáž rozvaděčů, včetně řídících systému (PLC) a vizualizace. SW část tvořilo programové vybavení ŘS a vizualizačních aplikací včetně serverů a grafických operátorských panelů.

 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR    Česká Republika – Modernizace D1  2012-2015

 Výstavba DIS-SOS D1

vystavba-d1vystavba-d1

Rozsah projektů- dodávka, montáž, oživení technologického a dispečerského vybavení dispečinku SSÚD Mirošovice, Bernartice, Velký Beranov, Domašov, dodávka, montáž, oživení a instalace zařízení v trase modernizovaných úseků:

D1. 5.úsek - 6ks SOS hlásek TCS-IP_02, 1ks Bloku komunikace, 1ksRM3

D1. 9.úsek - 10ks SOS hlásek TCS-IP_02, 18ks GSM SOS modulů SOS hlásek, 1ks Bloku komunikace, 1ks RM3,

D1. 14.úsek - 8ks SOS hlásek TCS-IP_02, 10ks GSM SOS modulů SOS hlásek, 4ks kamer, 1ks meteostanice, 1ks sčítače dopravy, 1ks Bloku komunikace, 1ks RM3, napájecí, sdělovací a optické kabeláže,

D1. 21.úsek - 10ks SOS hlásek TCS-IP_02, 12ks GSM SOS modulů SOS hlásek 1ks Bloku komunikace, 2ks RM3

 

DIAMO s.p.                           Česká Republika – Stráž p. Ralskem 2014

Chemická stanice I

diamo1 diamo2Modernizace řízení provozu pro těžbu a úpravu uranu zahrnuje kompletní výměnu, dodávku a montáž řídícího systému (PLC), rozvaděčů a kabeláže. Dále pak vybavení nového velína včetně pracovních stanic, dodávky a montáže UPS a serverového rozvaděče. ŘS je ControlLogix v redundanci se vzdálenými rámy vstupů/výstupů, které komunikují sítí typu Ethernet DLR. Grafické rozhraní tvoří operátorská pracoviště typu PC, která se připojují k virtualizační stanici Fujitsu, na které je „fyzicky“ spuštěna vizualizační aplikace. Softwarová část zahrnuje tvorbu a testování programového vybavení PLC a vizualizace. Individuální a komplexní odzkoušení všech technologií.

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR              Česká Republika – Telematika R35   2013-2014

 Výstavba DIS R35

 vystavba-r35-1vystavba-r35-2Rozsah projektů: dodávka, montáž, oživení meteorologických stanic, kamerových systémů, automatických sčítačů dopravy a meteorologického proměnného dopravního značení

- zhotovení vizualizace pro servis a údržbu

- integrace všech zařízení do celorepublikových systémů ŘSD ČR

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR        Česká Republika – Telematika D5     2012-2014

Výstavba DIS-SOS D5

vystavba-d5vystavba-d5-2

Rozsah projektů: dodávka, montáž, oživení technologického a dispečerského vybavení dispečinku SSÚD Rozvadov,  SSÚD Ostrov a SSÚD Svojkovice, výstavba Dálničního informačního systému (DIS-SOS) v úseku D5 80-151km a D5 5-56km, integrace kamerových systémů a technologie trasy tunelu Valík, dodávka, montáž, oživení 128ks SOS hlásek TCS-IP_02, 11ks Bloků komunikace, integrace telematických zařízení trasy (kamerové systémy, meteorologické stanice, automatické sčítače dopravy, elektronické zabezpečení mostů, informační portály, rozváděče napájení, meteorologické proměnné dopravní značení) do DIS-SOS.

 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR               Česká Republika – Telematika R7     2011-2014

Výstavba DIS-SOS R7

Rozsah projektů: - dodávka, montáž, oživení 26ks SOS hlásek TCS-IP_02, 13ks Blok komunikace, 6ksRM3,

- dodávky, montáže a integrace telematických zařízení (kamerové systémy, meteostanice, sčítače dopravy, elektronické zabezpečení objektů, Informační portály, meteorologické proměnné dopravní značení) do DIS-SOS

vystavba-r7-1      vystavba-r7-2

 

Hlavní město Praha                                  Česká Republika – SOS Blanka          2011-2014

Dodávka SOS hlásek do tunelu Blanka

 vystavba-blanka-1vystavba-blanka-2Rozsah projektu:

-  46ks rozváděčů(návrh, výroba a dodávka) včetně modulů SOS hlásek a kamer

-  2ks PLC-SOS s vazbou na redundantní Profibus

- Integrace SOS hlásek do řídícího a telefonního systému tunelu Blanka

 

BOHEMIA MÜLLER s.r.o. Česká Republika – Tušimice 2012

Rýpadlo K800/N2-K104

rypadloK800rypadloK800Modernizace prvků horní stavby, zejména řízení otoče, zdvihu a výsuvu kolesového výložníku, dále ovládání kabiny řidiče a spouštění kolesa a navazujících pásových dopravníků, nastavení a oživení softstartéru kolesa a frekvenčních měničů pro pohony zdvihu a otoče. Dodávka a montáž celkem 9ks napájecích rozvaděčů a 2ks rozvaděčů s řídicím systémem Allen – Bradley (PLC řady Contrologix). Vizualizace je realizována pomocí grafických panelů PanelView Plus „6“. Kompletní návrh, tvorba a odladění programového vybavení PLC a grafických panelů. Individuální a komplexní zkoušky všech technologií, účast při zkouškách za provozu, zaškolení obsluhy a údržby.

 

BOHEMIA MÜLLER s.r.o. Česká Republika – Bílina 2011

Rýpadlo KK 1300

rypadloKK1300rypadloKK1300Součástí stavby nového dobývacího stroje byla výroba a osazení rozvaděčů pro NN rozvodnu a pro rozvodnu řídícího systému a zároveň i dodávka snímačů (teplotní, indukční a polohové). Řídicí systém rypadla je postaven na bázi PLC Simatic S7-416-2 s decentralizovanými (vzdálenými) vstupy a výstupy systému ET200M. Ovládání a zobrazování jednotlivých stavů technologie je realizováno pomocí grafických panelů  MP 377. Všechny části řídicího systému jsou propojeny komunikační sběrnicí Profibus. Před uvedením stroje do ostrého provozu byly provedeny individuální a komplexní zkoušky všech technologií včetně zaškolení obsluhy a údržby.

 

 

 

Projekty

Nové úseky dálnice D1 - Oblast Kroměřížsko:


Trasa dálnice D1 v úseku Mořice-Kroměříž–Přerov nahradí stávající silniční síť, která zcela nevyhovuje přepravním potřebám regionu. U Přerova se dálnice napojí na dálnici D47 Lipník-Polsko. Dobudováním uceleného dálničního tahu D1 (po spojení D47 s D1 dojde k přejmenování úseků D47 na D1), spojujícího hlavní průmyslové oblasti státu v ose Praha–Brno–Ostrava, je jednou ze základních priorit efektivního propojení území České republiky. Dále vyvedením dopravy ze zastavěného území dojde k zásadnímu zlepšení životního prostředí především ve městech Kroměříž a Hulín a následně i v Přerově. Pro jednotlivé nové úseky dodáváme jak systémy dopravního řízení, tak i SOS a kamerové systémy.

Nové úseky D3 - Chotoviny-Praha:


Ředitelství silnic a dálnic ČR dne 17. prosince 2007 otevřelo novou část dálnice D3 v úseku Mezno – Chotoviny. Stavba severně navazuje na již provozované úseky Chotoviny – Stoklasná Lhota – Tábor jih z let 1991 a 2004. Celková délka dálnice D3 tak dosáhla 15 kilometrů. V letošním roce pokračují práce na následujících úsecích dálnice D3 směrem k Praze a i zde se významně podílíme na dodávkách technologií.

Dokončení dálnice D8:


Cesta ke kompletnímu dokončení celé dálnice D8 z Prahy na německé hranice v Ústeckém kraji směřuje do finální etapy. Posledním úkolem je dostavba 16 kilometrového úseku z Lovosic do Řehlovic přes České středohoří. Celá stavba bude svým charakterem unikátní. Celkem budou v rámci stavby 0805 vybudovány 3 mimoúrovňové křižovatky, 2 tunely - Prackovice (270 m) a Radejčín (620 m) a 29 mostů, z toho největší jsou Vchynice, Opárno a Dobkovičky. Na těchto nových úsecích se podílíme na dodávkách bezpečnostních prvků a systémů řízení dopravy s napojením do centrálních vizualizací.

Dokončení dálnice D47:


8. dubna byla slavnostně zahájena stavba posledního úseku dálnice D47 z Bohumína na státní hranici s Polskem, kde bude v roce 2010 napojena na polskou dálnici A1, směr Katovice. Souběžně s tímto úsekem pokračují i práce na dokončení dálnice D47 směrem k Brnu. Pro tyto nové úseky dodáváme, mimo SOS hlásek, systémy řízení dopravy s napojením do centrální vizualizace na SSUD Ostrava.

Rychlostní silnice R6:


Realizací stavby R6 dojde k odstranění negativních vlivů (na ekologii, migrace zvěře…) silnice I/6 u Karlových Varů. Trasa budované komunikace bude navazovat východně od obce Hory na již zrealizovaný úsek R6 Karlovy Vary-západ, 2. stavba, bude pokračovat jihozápadně, souběžně se stávající silnicí I/6 směrem na Nové Sedlo a východně od Nového Sedla se s ní spojí. Za mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí II/209 Nové Sedlo–Loket trasa skončí provizorním napojením na stávající silnici I/6.

Servis

Sídlo servisního střediska a dohledového centra je přímo ve firmě SPEL v Kolíně. Servisní činnost lze rozdělit na čtyři části: preventivní údržba, vzdálený dohled, hot-line servis a podpora pro střediska správy a údržby SSÚD.

Vzdálený dohled
Pracovníci servisu mají přehled o celé síti SOS hlásek, kamerách instalovaných naší firmou, technologiích v tunelech a o dalších zařízeních námi spravovaných systémů. Vše je přehledně zobrazeno v jednotné vizualizaci, díky které obsluha vidí stavy jednotlivých zařízení (výpadek napájení, stav baterie, otevření dvířek či porucha komunikace…).

Preventivní údržba
Preventivní údržba neboli profylaxe se provádí pravidelně podle zavedených standardů a norem. Náplní této činnosti je kontrola funkčnosti, údržba a čištění zařízení. Nejpřísnější podmínky pro údržbu mají SOS hlásky, které patří mezi bezpečnostní prvky. Dále údržbě podléhá elektroinstalace, znamení pro provozní informace ZPI a to jak značek s LED diodami, tak i hranolových značek, kamery, technologie v tunelech a další zařízení.

Hot-line servis
Na základě hlášení o poruše, nebo nehodě při které došlo k poškození některého ze zařízení z technologie, vyjíždějí naši pracovníci okamžitě k opravám poškozených zařízení.

Podpora pro střediska správy a údržby:
Servisní středisko funguje také jako podpora pro střediska správy a údržby dálnic (SSÚD), rychlostních silnic SSÚRS a středisek pro tunely a přítunelové oblasti. Tak je možné vzdáleně poradit, diagnostikovat problém či jej přímo odstranit.

 

Proškolené partnerské společnosti

Společnosti
ADAX, spol. s.r.o.

Vrchlického 2775

272 01 Kladno, Kročehlavy

IČO: 437 74 156

Elgava group spol. s.r.o.

Nuselská 731/90

140 00 Praha 4 – Michle

IČO: 247 77 978

ELSPOL – Gattnar s.r.o.

Švernova 806/96

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČO: 258 65 455

NETWORK GROUP, s.r.o.

Olomoucká 1273/91

642 00 Brno

IČO: 607 50 430

RAISA, spol. s.r.o.

Havlíčkova 822

280 02 Kolín IV

IČO: 430 05 071

Kontaktní formulář servisního oddělení

 Telefonní seznam

Fotogalerie

P9240163P1090689P1080736 07P1000821

P1000822IMG-277704

Technický rozvoj

Oddělení Technický rozvoj firmy SPEL, a.s. se zaměřuje na poslední trendy v elektronice, provádí vývoj a výzkum nových technologií a rozvíjí technologie stávající. Silný vývojový tým a špičkové vybavení laboratoří umožňují udržovat vývoj na technologickém vrcholu současnosti. Schopnost uvádět na trh v krátké době kvalitní a ověřené výrobky poskytuje náskok před ostatními výrobci obdobných zařízení. Koncepce vývoje a výzkumu firmy SPEL, a.s. je dlouhodobá a neustále se rozvíjí a rozšiřuje.

VÝVOJ SNÍMAČŮ ŘADY SMART4HOUSE

Jedním ze současných aktivních projektů je vývoj autonomních senzorů pro domácí použití z řady Smart4House. Počáteční ideou bylo dát uživateli zařízení, které by umožňovalo jednoduše informovat o různých událostech v domácnosti. Zařízení mělo být jednoduché na obsluhu, nenáročné na údržbu, schopné dlouhodobého provozu z baterií a s konektivitou na internet přes Wi-Fi. Uživatel měl být informován o stavu čidla notifikací na chytrém telefonu. Z těchto parametrů vznikla první specifikace řady Smart4House, která byla dále doplněna o návaznost na CLOUD i dalšími službami, jako je mail servis, SMS servis a další. Rodina snímačů Smart4House se neustále rozrůstá a vizí do budoucna je obsáhnout celou řadu čidel pro kompletní obsluhu domácností, tzv. chytrého domu.

   P1010216-s.jpg    WLD-02-3.jpg    WLA6.jpg

 

3d-printer-transparentTECHNOLOGIE

Výroba probíhá na moderních linkách v kontrolovaném prostředí. Důsledným dodržováním předepsaných postupů je dosahováno vysoké kvality a spolehlivosti. Při vývoji, výrobě i distribuci klade firma SPEL, a.s. důraz na ochranu životního prostředí, všechny použité materiály jsou netoxické, bez obsahu těžkých kovů a splňují normy RoHS. Ve výrobním závodě  využíváme energie z obnovitelných zdrojů. Prototypové kusy krabiček a obalů vznikaly ve vlastním designerském centru, které je vybaveno technologií 3D tisku a 3D scanu,  kompletní linkou vakuového lití plastů. Aby bylo dosaženo požadovaných parametrů, jsou snímače řady Smart4House osazenu procesory s ultranízkou spotřebou. Wi-Fi část je osazena kvalitními obvody od předních výrobců Wi-Fi technologií. Firma SPEL, a.s. také vyvinula a provozuje vlastní CLOUD, datové úložiště pro informace ze snímačů. Toto řešení umožňuje vysoký stupeň flexibility a nezávislost na dalších subjektech.

 

SPOLEHLIVOST A KVALITA

Již při fázi návrhu snímače je věnována značná pozornost kvalitě a robustnosti řešení, použití kvalitních součástí zaručuje dlouhý a bezproblémový provoz. Všechny typy snímačů řady Smart4House procházejí před uvedením na trh náročnými zkouškami, například zkouškou elektromagnetické kompatibility, odolnosti v prostředí, provozní spolehlivosti a dalšími. Tento postup umožňuje zjistit a odstranit případné problémy ještě před uvedením na trh a zákazník tak získá maximálně spolehlivý a kvalitní přístroj.

 

3D tisk a 3D scan

Tato metoda výroby je vhodná pro rychlou výrobu vzorků, kusovou výrobu složitých součástí nebo modelů pro zhotovení licích forem pro malosériovou výrobu. Technologie 3D tisku dovoluje vyrábět díly, které nelze vyrobit jinou technologií.
Díly je možno vyrobit pomocí naskenování dodané předlohy nebo na základě dat z 3D CAD systémů, případně překreslení standardních výkresů v 3D CAD. Díly jsou vyrobeny z ABS (základní barva je bílá, ale je možno zvolit i jiné barvy), maximální rozměr 250x250x300mm, větší díly je možno vyrobit po částech a slepit.

Oblasti použití:
Strojírenství, elektrotechnika, opravárenství, modelářství, průmyslový design, architektura ...

 

Model vytištěný z CADu     Tiskárna FORTUS 250     Konstrukční díly

IMG-1601 IMG-1619 IMG-1592

Cena dílu je dána spotřebou konstrukčního a podpůrného materiálu, dobou tisku a dobou přípravy dat.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   nebo  tel. 602 418 880

Výrobky

Systém inteligentního řízení budov má za úkol integrovat veškeré technologické celky, které jsou v dané budově obsaženy. Jedná se většinou o systémy vytápění, vzduchotechniku, klimatizaci, zabezpečovací systémy, světla, žaluzie a rolety, garážová a vjezdová vrata, bazénová technologie, závlahový systém. Cílem inteligentního řízení domu je zajistit nejen pohodlí a komfort obyvatelům, ale také snížit náklady na provoz domu a jeho údržbu, zajistit maximální bezpečí a v neposlední řadě také rozptýlení a zábavu.

Číst dál ...

V krizových situacích, nejčastěji při nehodách, je vyžadováno rychlé přivolání bezpečnostních a záchranných složek. Síť mobilních operátorů však bývá v takovýchto případech velmi rychle zahlcena a dovolání se pomoci je problematické. S SOS hláskou se pomoci dovoláte vždy.

Číst dál ...

Vizualizační software:

Pro zobrazení informací z technologie používáme systémy Control Web, DIS SOS a RSview SE

Číst dál ...

Vyrábíme elektrické rozvaděče zejména pro kusovou výrobu s cílem vyhovět individuálním požadavkům odběratele. Při výrobě rozváděčů plně akceptujeme přání zákazníka na vnitřní vybavení i použité skříně. K výrobě nejčastěji používáme komponenty výrobců ABB, Siemens, Schneider Elektric, OEZ, Murr, Wago a skříně Rittal, Schrack a Hoffman.

Číst dál ...

Smart4house je rodina čidel určených primárně pro monitorování a řízení budov.

Číst dál ...