foto.jpg, 107kB

Osvědčení podnikatele(NBÚ)

Národní  bezpečnostní úřad České republiky  vydal v roce 2014 firmě  SPEL a.s.

-  Osvědčení  podnikatele umožňující přístup k utajovaným informacím ve stupni utajení  - DŮVĚRNÉ

-  Certifikát a schválení způsobilosti informačního systému k nakládání s utajovanou informací do a včetně  stupně  utajení - DŮVĚRNÉ

 

 

800 certifikat is nbu 800 osvedceni podnikatele nbu