Aktuality

Obhájení certifikátu ISO

Společnost SPEL, a.s., která dříve byla výrobní divizí, samostatně obhájila certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Tím současně dosáhla překlopení ze "staré" normy ČSN EN ISO 9002:95, zavedené v roce 1999. K dosažení tohoto výsledku jsme důkladně přestavěli organizační strukturu společnosti a přepracovali většinu vnitřních směrnic. Do těch bylo nutno zapracovat změny způsobené osamostatněním dřívější divize i zvýšené nároky dané novou normou. Za tímto úspěchem se skrývá několik měsíců příprav zahrnujících stavební úpravy, organizační přesuny, vznik nových pracovních pozic, školení pracovníků a to vše bez přerušení zaběhlé výroby.


Rozšíření aktivit společnosti Rockwell Automation

Rockwell Automation začátkem října 2002 oznámila rozšíření svých aktivit v oblasti globálních řešení průmyslové výroby do střední Evropy prostřednictvím akvizice divize systémové integrace a inženýrských řešení společnosti SPEL se sídlem v Kolíně v České republice. Nový subjekt s názvem Rockwell Automation Services s.r.o. bude působit ve stávající centrále SPEL v Havlíčkově ulici a do nové společnosti přejde všech 60 zaměstnanců, kteří zde v současnosti pracují. To vede k osamostatnění výrobní divize SPEL, a.s. na Zálabí v Kolíně, která jako výrobní závod pokračuje v produkci přístrojů, rozvaděčů a komponent automatizační techniky. Jako taková přejímá a inovuje současné webové stránky, zatím co nová společnost se na internetu prezentuje v rámci Rockwell Automation.