Aktuality

Nový stříhací a krimpovací stroj pro výrobu

Byl zakoupen nový stříhací a krimpovací stroj (typ Komax gamma 333PC). Tím došlo k navýšení naší výrobní kapacity o 20% (současná výrobní kapacita je 26 tisíc kusů měsíčně). V důsledku tohoto kroku jsme nově schopni nabídnout možnost výroby vodičových a kabelových svazků podle požadavků zákazníka i v objemech řádu tisíců kusů měsíčně.


Další prověrka systému managementu jakosti

Proběhla další plánovaná prověrka systému managementu jakosti. Opět bez závad či nedostatků.


Výstavba nové výrobní haly

Padlo definitivní rozhodnutí postavit novou výrobní halu (délka 100m). Jako závazný termín dokončení stavby byl stanoven 1. červenec 2004. Halu částečně naplní nově zavedená výroba nízkonapěťových elektronických prvků pro italskou firmu Bretr.


Výroba zakázkových rozvaděčů

Zahájili jsme výrobu zakázkových rozvaděčů. Současně s tím vzniklo nové oddělení zpracovávající zákaznické podklady do standardní výrobní dokumentace.


Prověrka systému managementu jakosti

Proběhla plánovaná prověrka systému managementu jakosti. Zástupce externí certifikační firmy neshledal při kontrolním auditu žádné závady či nedostatky. Bylo konstatováno, že systém managementu jakosti je v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2001 a proto byla potvrzena platnost tohoto certifikátu i pro příští období.