foto.jpg, 107kB

Aktuální informace

Firma SPEL, a.s. se stala signatářem Charty kvality ČR

Firma SPEL, a.s. se stala signatářem Charty kvality ČR a přihlásila se tak k jejím závazkům a tím i k dosahování všeobecné angažovanosti, která je podmínkou dalšího pokroku a rozvoje konkurenceschopnosti České republiky.


Charta kvality České republiky navazuje na Evropskou Chartu kvality, kterou Evropská unie deklarovala své přesvědčení, že v globální světové ekonomice je kvalita určujícím faktorem úspěšnosti podnikání. Kvalita je neoddiskutovatelným měřítkem jeho efektivnosti a rozhoduje nejen o konkurenceschopnosti firem, ale i o postavení národních ekonomik ve světě a úrovni života občanů.

 

Společnost SPEL, a.s. nabízí řešení problematiky zabezpečení osamoceného pracovníka na pracovištích. V této oblasti nabízíme návrh technického řešení s následnou realizací za využití systému TWIG.

Číst dál ...

 V polovině dubna byla zahájena I. etapa výstavby nové výrobní, skladové a administrativní haly v areálu firmy SPEL a.s. V rámci růstu firmy SPEL a.s. budou navýšeny výrobní a skladové kapacity včetně administrativního zázemí. Zastavěná plocha haly je cca 3.800m2 a společně s infrastrukturou činí téměř 10.000m2. Jako generální dodavatel stavby byla v rámci výběrového řízení vybrána firma Skanska a.s. Dokončení celé výstavby je plánováno v listopadu 2015.

Číst dál ...

Práce na dálnici D8 a tunelech

Na začátku letošního roku 2015 společnost SPEL, a.s. jakožto dodavatel telematických systémů úspěšně zahájila práce na realizaci finálního vybavení tunelů Prackovice a Radejčín na nově budované části dálnice D8. V rámci této zakázky budou realizovány následující části: řídící systém tunelů, telefonní síť, EZS, kamerový systém a integrace technologií v rámci SSÚD Řehlovice.