Aktuality

Další prověrka systému managementu jakosti

Proběhla další plánovaná prověrka systému managementu jakosti. Opět bez závad či nedostatků.


Výstavba nové výrobní haly

Padlo definitivní rozhodnutí postavit novou výrobní halu (délka 100m). Jako závazný termín dokončení stavby byl stanoven 1. červenec 2004. Halu částečně naplní nově zavedená výroba nízkonapěťových elektronických prvků pro italskou firmu Bretr.


Výroba zakázkových rozvaděčů

Zahájili jsme výrobu zakázkových rozvaděčů. Současně s tím vzniklo nové oddělení zpracovávající zákaznické podklady do standardní výrobní dokumentace.


Prověrka systému managementu jakosti

Proběhla plánovaná prověrka systému managementu jakosti. Zástupce externí certifikační firmy neshledal při kontrolním auditu žádné závady či nedostatky. Bylo konstatováno, že systém managementu jakosti je v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2001 a proto byla potvrzena platnost tohoto certifikátu i pro příští období.


Obhájení certifikátu ISO

Společnost SPEL, a.s., která dříve byla výrobní divizí, samostatně obhájila certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Tím současně dosáhla překlopení ze "staré" normy ČSN EN ISO 9002:95, zavedené v roce 1999. K dosažení tohoto výsledku jsme důkladně přestavěli organizační strukturu společnosti a přepracovali většinu vnitřních směrnic. Do těch bylo nutno zapracovat změny způsobené osamostatněním dřívější divize i zvýšené nároky dané novou normou. Za tímto úspěchem se skrývá několik měsíců příprav zahrnujících stavební úpravy, organizační přesuny, vznik nových pracovních pozic, školení pracovníků a to vše bez přerušení zaběhlé výroby.